Đăng ký dài hạn Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Chào mừng quí khách đến với trang đặt báo dài hạn của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư (NCĐT). Sau khi truy cập vào website https://datbao.nhipcaudautu.vn, quí khách đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Tạp chí. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng 1 website ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính quí khách. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ info@nhipcaudautu.vn

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký đặt báo dài hạn online, quí khách sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, họ tên, số điện thoại để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của quí khách khi sử dụng website. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp chúng tôi phục vụ quí khách tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do quí khách cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho quí khách, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quí khách. Khi có những thay đổi thông tin của quí khách, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản theo thông tin địa chỉ website được chúng tôi cung cấp thông qua email của Quý khách. Quí khách phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Quí khách nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tại website NCĐT, quí khách được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của NCĐT và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của quí khách tại NCĐT sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của NCĐT

Quí khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website NCĐT. Quí khách không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của NCĐT cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của NCĐT ngay khi quí khách phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại (84.28) 39330707 - (84) 899909008 hoặc email info@nhipcaudautu.vn

Trách nhiệm và quyền lợi của NCĐT

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, NCĐT sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website.